Petra Kalwij, Casemanager Dementie

Casemanager Petra‘Als casemanager Dementie ontmoet ik veel mantelzorgers. Ze hebben vaak moeite met het veranderende gedrag van hun naaste. De 3 G-methode (gedachten, gevoelens, gedrag) kan hen goed helpen. En precies deze methode staat centraal in de internetcursus DementieOnline. Ik heb als casemanager te weinig tijd om uitgebreid aandacht te besteden aan de methodiek. Bovendien willen veel mantelzorgers geen uitgebreide cursus op locatie. Daarom verwijs ik hen graag naar de internetcursus DementieOnline. Vooral mantelzorgers die kritisch naar zichzelf durven kijken en een beetje computervaardig zijn. Het resultaat? De mantelzorgers krijgen meer grip op hun situatie. Dat is mooi om te zien. Ik merk ook dat het makkelijker is om met elkaar in gesprek te gaan over probleemgedrag. Tijdens én na afloop van de cursus.’