Matthea Stoop, Alzheimer Research Centrum

Matthea Stoop‘DementieOnline biedt mantelzorgers extra ondersteuning, die je als hulpverlener meestal niet kunt geven. Het is een waardevolle aanvulling op huisbezoeken en telefonisch contact. Online hulp is ook echt van deze tijd, ik verwacht dat het steeds belangrijker wordt voor de toekomstige generatie mantelzorgers. De online cursus maakt mantelzorgers sterker en vergroot hun zelfvertrouwen. Dat heb ik gezien in de praktijk. Zeker als ze aan het begin van het zorgproces staan. Ik vind de cursus vooral geschikt voor mantelzorgers die meer willen weten, openstaan voor feedback en met een computer overweg kunnen. Er is een psycholoog verbonden aan DementieOnline. Deelnemers krijgen goede, deskundige terugkoppeling en dat wordt gewaardeerd.’