Annemiek Dijkema, Casemanager Dementie

Casemanager Annemiek‘De internetcursus DementieOnline is een mooie aanvulling op de reguliere zorg. Ik verwijs mantelzorgers naar deze cursus, als ze openstaan voor educatie én wat computervaardigheden hebben. Soms voelt iemand niet voor een groepscursus, maar is er wel behoefte aan extra ondersteuning. Juist dan is deze internetoptie heel geschikt.

De mantelzorger kan de cursus immers individueel en gewoon thuis volgen. Het blijkt vooral zinvol als iemand vragen of twijfels heeft en daar iets mee wil doen. Ik bekijk dus per mantelzorger én per situatie of de internetcursus toegevoegde waarde kan hebben. Dat werkt het beste, blijkt in de praktijk. Want iemand moet er wel echt voor openstaan.’