Doorverwijzen en ontlasten van mantelzorgers

Doorverwijzen van mantelzorgers

Mantelzorgers zien zichzelf meestal niet als iemand die hulp nodig heeft. Ze zijn vooral gefocust op de hulpbehoefte van hun naaste. Daarom kan de drempel groot zijn om zelf naar een hulpverlener te gaan. Via internet is het wat eenvoudiger om mantelzorgers in een eerder stadium te bereiken. En dat is cruciaal bij het voorkómen van overbelasting. Deelnemers van de internetcursus vinden de anonimiteit en mogelijkheid tot zelfreflectie in de eigen (huiselijke) omgeving prettig.

Heeft u contact met mantelzorgers van mensen met dementie? U kunt ze voor extra ondersteuning altijd doorverwijzen naar deze website en de internetcursus DementieOnline.

Ontlasten van mantelzorgers met internetcursus

De internetcursus is gebaseerd op wetenschappelijke methodieken en inzichten die zijn opgedaan met de eerdere cursus DementieDeBaas. De cursus bestaat uit vijf digitale lessen, die deelnemers via hun eigen computer volgen. Ze hoeven dus niet te reizen en doen de cursus in eigen tijd en tempo. Daarnaast houden deelnemers een zorgdagboek(je) bij.

Zo leren ze beter omgaan met de dementie, het (veranderende) gedrag van hun naaste, hun eigen emoties en het bieden van zorg. Dit helpt om grip te krijgen én te houden op de situatie. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke coach (op afstand), die begeleidt en feedback geeft. De coach is een ervaren professional, in dienst van Stichting Geriant. De cursus ontlast mantelzorgers en indirect ook zorgprofessionals.

Meer weten over de cursus?
Wilt u meer informatie over de cursus? In onderstaande video wordt de cursus verder uitgelegd. Het is helaas niet mogelijk om als hulpverlener de cursus op proef te doen. Wel kunt u meekijken met een cliënt die de cursus volgt. Of nodig één van de coaches van DementieOnline uit om een presentatie te geven over de cursus. Lees hier meer over de mogelijkheden om mee te kijken met de online cursus.