Vragen over mantelzorg

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langere tijd en onbetaald voor een hulpbehoevende naaste. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, ouder of een vriend zijn. Een mantelzorger heeft een persoonlijke band met degene die de zorgt ontvangt.

Hoe kan ik in contact komen met andere mantelzorgers?

In Nederland zijn er naar schatting 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie. Veel mantelzorgers hebben vragen of zoeken contact met mensen in een soortgelijke situatie. Wilt u andere mantelzorgers ontmoeten? Op veel plaatsen in Nederland worden gespreksgroepen en Alzheimer Cafés georganiseerd. Kijk eens op www.alzheimer-nederland.nl voor adressen en data. Hier vindt u ook het Alzheimer Discussie Forum en de Alzheimer chat.

Wie kan mij helpen bij de zorg voor mijn naaste?

Het is belangrijk dat u als mantelzorger niet overbelast raakt. Daarom is het goed om tijdig hulp te vragen bij de zorg voor uw naaste. Bijvoorbeeld hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of de thuiszorg. Er bestaan ook hulpmiddelen zoals speciaal bestek, handgrepen en een deuralarm, die de zorg wat verlichten. Deze hulpmiddelen vindt u bij thuiszorgwinkels. Organisaties als Alzheimer Nederland, Het VakantieBureau en Allegoeds Vakanties organiseren vakanties voor mensen (en partners/begeleiders) met dementie.

Ook bij de Steunpunten Mantelzorg van Mezzo kunt u terecht voor ondersteuning. Deze steunpunten helpen u uw weg te vinden in het ‘oerwoud’ van ondersteuningsmogelijkheden, hulpmiddelen en wet- en regelgeving. Ook organiseren de Steunpunten thematische bijeenkomsten en lotgenotencontacten voor mantelzorgers.