Wie is de initiatiefnemer van DementieOnline?

DementieOnline is tot stand gekomen onder volledige verantwoordelijkheid van Geriant. Er is gebruik gemaakt van de verworven inzichten van DementieDeBaas en bestaande kennis over effectieve interventies.

Geriant

Geriant is ontstaan uit een samenwerking tussen GGZ Noord-Holland Noord en alle verpleeghuizen in de regio Noord-Holland Noord. De organisatie bestaat sinds 2000 en heeft veel expertise op het gebied van dementie. Geriant helpt mensen met dementie en hun naasten, thuis en in het verzorgingshuis. Het werkgebied van Geriant is Noord-Holland Noord. DementieOnline is een landelijke website en bedoeld voor alle mantelzorgers van mensen met dementie en voor zorgprofessionals in Nederland.

Geriant beschikt over het HKZ kwaliteitscertificaat voor de geestelijke gezondheidszorg.