Dementie: de feiten en cijfers

Hier vindt u feiten en cijfers omtrent het vóórkomen van dementie, dementie op jonge leeftijd, risicofactoren én mantelzorg bij dementie. 

Hoe vaak komt dementie voor?

 • Ongeveer 250.000 mensen in Nederland hebben dementie.

 • In 2050 hebben waarschijnlijk 500.000 mensen dementie. Dit komt door de vergrijzing.

 • Mannen hebben 20% kans en vrouwen 30% kans om in hun leven dementie te krijgen.

 • Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans op dementie

 • Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie.

 • Dementie duurt gemiddeld 8 jaar. 

 • Ruim 65% van de mensen met dementie woont thuis

Dementie op jonge leeftijd

 • In Nederland zijn er ongeveer 12.000 mensen met dementie jonger dan 65 jaar

 • Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar.

 • Bij jonge mensen vallen gedragsveranderingen vaak meer op dan geheugenproblemen.

 • Jonge mensen met dementie beseffen meestal beter dat ze ziek zijn. Problemen veroorzaakt door dementie, worden vaak niet herkend. Dit kan tot veel onzekerheid en onbegrip leiden.

Meer informatie over dementie op jonge leeftijd

Risicofactoren voor dementie

 • De belangrijkste risicofactoren voor dementie zijn hoge leeftijd, ongezonde leefstijl, erfelijkheid en bepaalde ziektes/aandoeningen. Zoals hart- en vaatziekten, diabetes, hoge bloeddruk, artherosclerose en hersenletsel. 

 • Mensen met een ouder, zus of broer die na het 65e jaar de ziekte van Alzheimer krijgt, hebben zelf een iets grotere kans op dementie. 

Mantelzorg bij dementie

 • In Nederland zijn er naar schatting 300.000 mantelzorgers van mensen met dementie (mantelzorgmonitor NIVEL/Alzheimer Nederland, 2012). 

 • Deze mantelzorgers geven gemiddeld 5 jaar lang 20 uur per week zorg.

 • 70% van de mantelzorgers van mensen met dementie is vrouw

 • 1 op de 5 mantelzorgers van mensen met dementie is ernstig belast. Dit betreft vooral partners en mantelzorgers die ouder zijn dan 65 jaar.

 • Het aantal mensen met dementie neemt toe. Waarschijnlijk neemt het aantal mantelzorgers niet evenredig toe. Dit betekent dat mantelzorgers in de toekomst (nog) zwaarder worden belast (Van Waveren, 2006).

 • Veel mantelzorgers ervaren problemen bij de zorg en hebben behoefte aan advies en ondersteuning. Het gaat vooral om emotionele steun en het leren omgaan met de veranderingen.

Wilt u ook advies en ondersteuning?