Wie zijn de coaches van DementieOnline?

Volgt u de online cursus van DementieOnline, dan heeft u een online coach. Hij of zij leest uw huiswerk en geeft feedback. In totaal zijn er acht online coaches. Maar wie zijn zij eigenlijk en wat is hun ervaring met dementie en mantelzorg? Hieronder stellen ze zich voor.

Johan SmalJohan Smal

“Ik werk als GZ-psycholoog bij Geriant en houd me vooral bezig met (vroeg)diagnostiek. Dat houdt in dat ik bij mensen onderzoek of er sprake is van dementie. Daarnaast begeleid ik al meerdere jaren  mensen met dementie én hun naasten. Ik merk dat mantelzorgers vaak al een rouwproces doorlopen tijdens de zorg voor hun naaste met dementie. Als coach probeer ik, door gerichte feedback te geven, mantelzorgers hierbij te helpen en te ondersteunen.” 

Petra Kalwij

“Nadat ik vele jaren manager ben geweest in verschillende verpleeghuizen, werk ik sinds vijf jaar bij Geriant. Ik stel ‘mijn’ cursisten veel vragen. Op die vragen is geen goed of fout antwoord, maar ze helpen mantelzorgers wel om zelf na te denken en te komen tot een oplossing voor hun probleem of lastige situatie. Ondanks dat we elkaar niet zien, kan ik de mantelzorgers toch steun bieden. Kan ik hen helpen om nog beter voor zijn of haar naaste te zorgen. Dat vind ik mooi."

 

Ellen Bos-Ruijer

"Al vanaf mijn studententijd ben ik geïnteresseerd in hersenziekten, waaronder dementie. Sinds 2011 werk ik als GZ-psycholoog bij Geriant en houd mij bezig met het dementieproces van begin tot eind. Daar hoort ook de ondersteuning bij van de familie. Als coach van de cursus Dementie Online probeer ik ook een steun te zijn voor de mantelzorger. Ik probeer daarbij in te spelen op de behoefte van de mantelzorger en hem/haar aan het denken te zetten."

Anne Rienstra

"In mijn werk als psycholoog bij Geriant houd ik mij veel bezig met het begeleiden van mensen met dementie en hun naasten. Ik vind het daarbij belangrijk dat beide partijen zo plezierig mogelijk kunnen leven. Niet alleen de wereld van iemand met dementie verandert, maar ook het leven van de mensen in de omgeving. Als coach van DementieOnline probeer ik mantelzorgers te helpen en te ondersteunen bij het omgaan met de veranderende omstandigheden waar zij door de dementie van een naaste voor komen te staan."

Tineke Dijk

"Toen ik in 1990 stage liep in het verpleeghuis ben ik geboeid geraakt door mensen met dementie. In de afgelopen jaren is er veel veranderd; er is meer kennis en inzicht, de zorg en begeleiding zijn verbeterd en de aandacht vanuit de maatschappij voor dementie is enorm toegenomen. Wat hetzelfde is gebleven is dat ik als psycholoog nog steeds geboeid ben door wat mensen met dementie en hun naasten ervaren. Als coach zal ik ingaan op vragen, aansluiten bij eigen kracht, verhelderen van onzekerheden en steunen bij angst of verdriet met als doel het leven (met dementie) zo goed mogelijk te blijven leven."