Vijf digitale lessen

De internetcursus DementieOnline bestaat uit vijf digitale lessen en het bijhouden van een zorgdagboek. In dit dagboek beschrijft u (kort) moeilijke situaties en de gedachten die u daarbij had. Zo krijgt u meer inzicht in uw gevoel en leert u beter inspelen op lastige situaties. Via een forum kunt u gedachten en ervaringen uitwisselen met medecursisten. Per les krijgt u informatie en maakt u praktische opdrachten. Deze opdrachten levert u in bij uw eigen digitale coach. Dit gebeurt per mail. De coach geeft feedback en tips. Het advies is om eens per week of per twee weken een les te volgen.

Les 1

De eerste les gaat over ‘Omgaan met dementie’. We besteden aandacht aan:

 • de ziekte dementie
 • het belang van een goede diagnose
 • omgaan met verlies
 • omgaan met verandering in gedrag en persoonlijkheid van de persoon met dementie

Les 2

In de tweede les staat ‘Omgaan met probleemgedrag’ centraal. U leert het veranderende gedrag van uw naaste beter begrijpen. We besteden aandacht aan:

 • wat is probleemgedrag
 • waardoor ontstaat probleemgedrag
 • omgaan met probleemgedrag

Les 3

De derde les gaat over ‘Anders leren denken’. We besteden aandacht aan:

 • de GGG-methode (Gebeurtenissen, Gedachten, Gevoelens)
 • het toepassen van de methode, zodat nare of onprettige gevoelens verminderen

Lees meer

Les 4

In les 4 gaat u verder met ‘Anders leren denken’. We besteden aandacht aan:

 • het opsporen van gedachten die u niet verder helpen
 • het vervangen van niet-helpende gedachten door helpende gedachten, met hulp van de GGG-methode

Lees meer

Les 5

De laatste les gaat over ‘Zorgen voor uzelf’. Want u kunt uw naaste alleen goed helpen, als u ook goed voor uzelf zorgt. In les 5 besteden we daarom aandacht aan:

 • het delen van de zorg met anderen
 • tijd nemen voor leuke activiteiten

Les 5A Extra

Misschien heeft u behoefte aan informatie over een eventuele opname van uw naaste. Als dit zo is, kunt u de extra les 5 A volgen. We besteden dan aandacht aan:

 • Wat kunt u doen als het thuis echt niet meer gaat
 • omgaan met een eventuele opname