Privacyverklaring DementieOnline

Op 25 mei 2018 wordt er nieuwe privacywetgeving van kracht. Het gaat om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet moet er voor zorgen dat ieders privacyrechten worden versterkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, krijgen meer plichten. DementieOnline wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Daarom is de privacyverklaring van DementieOnline aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. We geven daarin aan welke persoonsgegevens we verwerken en wat uw rechten zijn. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

  • Loes Verschragen, telefoon 072 527 03 90 (projectleider DementieOnline)
  • Johan Smal, telefoon 072 527 03 90 (coördinator DementieOnline)