Bianca deelt haar verhaal over de opname van haar vader

De beslissing je naaste al dan niet te laten opnemen is een verdrietige. Op de besloten Facebookpagina van DementieOnline – waar iedereen die aan de digitale cursus mee doet, toegang toe krijgt – schreef Bianca (41) over de opname van haar vader in een verzorgingshuis. Ziet u op tegen de aanstaande opname van uw naaste in een verzorgings- of verpleeghuis? Geef u dan op voor de digitale cursus van DementieOnline. In les 5a wordt ingegaan op de praktische maar ook emotionele kant van zo’n opname.

‘Helemaal geen slechte ervaringen met de zorg. Eigenlijk alleen maar goede. Mijn vader woonde eerst nog alleen. Kreeg drie maal per dag bezoek van de zorg. Daarnaast van buren doordeweeks de avondmaaltijd. In het weekend zorgde ik voor andere zaken die dan nodig waren. Eén dag in de week ging hij naar de dagbesteding, waar hij tussen de middag soep, een warme maaltijd en een toetje kreeg aangeboden. Voor de rest veel steun van het dementie­team in mijn woonplaats.

Deze maand verhuist hij naar een verzorgingshuis. Ik ga daar open in. Zonder verwachtingen hoe dat uit zal pakken. Verwachtingen bij jezelf scheppen aan iets zorgt alleen maar dat je jezelf teleurstelt, omdat je met verwachtingen je eigen ideaalbeeld creëert hoe iets zou moeten zijn voor jou. Maar zo zijn de dingen nou eenmaal vaak niet (altijd). Dingen pakken vaak anders uit dan hoe jij je verwachtingen hebt liggen. We kunnen met z'n allen wel alles op de zorg afschuiven als we het hebben over klagen. Zij hebben te maken met wat er in Den Haag wordt besloten. En sinds 1 januari 2015 met wat de gemeenten besluiten. Ook bij gemeenten ligt een verantwoordelijkheid voor de zorg in Nederland. Dat is de plek waar steeds minder geld beschikbaar is voor zorg, waardoor zorgpartijen steeds minder kunnen. En deels ook gedwongen worden minder of misschien zelfs soms helemaal geen zorg meer te verlenen. De werkdruk is hoog in die sector. Veel personeel zou het heel graag anders willen, maar teveel bureaucratie en bezuinigingen maken mede dat dat niet meer lukt.

Ik ben me ervan bewust dat mijn goede ervaringen met de zorg voortkomen uit het hebben van geen verwachtingen, accepteren dat de dingen zijn zoals ze zijn en van daaruit handelen. En zo zal ik mezelf ook opstellen ten opzichte van mijn vaders opname in het verzorgingshuis. Binnen eigen grenzen, die we goed aangeven en waarover we in gesprek gaan met zorgpartijen, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe het zit. En we kunnen kijken of dingen anders kunnen. Perfect zal de zorg nooit zijn. Want perfect bestaat niet. Het is wel degelijk mogelijk de zorg zo goed mogelijk passend in te vullen. Door wat er wel mogelijk is binnen de zorg op dit moment, te accepteren wat de situatie is en je eigen houding ten opzichte van dat alles.’

Cursisten van de digitale cursus DementieOnline kunnen deelnemen aan de besloten Facebookpagina van DementieOnline. Daar kun je als naaste van iemand met dementie ervaringen delen, zorgen uitspreken, tips geven of vragen stellen.