DementieOnline naar nieuwe technische omgeving

DementieOnline zal – zoals we u al lieten weten - met ingang van 1 maart 2018 doorgaan in een nieuwe technische omgeving. De oude versie van DementieOnline – waarmee u de cursus heeft gedaan of nog doet – wordt dan onbereikbaar.

U kunt vanaf 1 maart 2018 gewoon inloggen in DementieOnline door naar de website http://www.dementieonline.nl/ te gaan en te klikken op de knop ‘Inloggen cursus’. Uw gebruikersnaam is uw emailadres (zonder hoofdletters). Het wachtwoord is ‘Welkom2018!’ (zonder de haakjes, maar met het uitroepteken). Wanneer u inlogt, wordt u gevraagd een nieuwe wachtwoord in te voeren. Het nieuwe wachtwoord moet minstens 8 tekens hebben, waaronder minstens 1 getal, minstens 1 kleine letter, minstens 1 hoofdletter en minstens 1 niet-alphanummeriek teken (zoals *, -, of #). Wanneer dit is gelukt, bent u succesvol ingelogd in de cursus. Op het startscherm onder het cursusoverzicht ziet u twee tabbladen: ‘Tijdlijn’ en ‘Cursussen’. Klik op cursussen en daarna op DementieOnline.

In een eerdere mail lieten we u al weten dat het gemaakte huiswerk niet is meeverhuisd naar de nieuwe technische omgeving. We adviseerden u toen het huiswerk uit het oude systeem te halen en op uw eigen computer op te slaan. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u het huiswerk opnieuw maken. U kunt het ook zo laten en verder gaan waar u was gebleven. Heeft u de cursus al afgerond, dan kunt u nog wel het lesmateriaal inzien. Tot slot heeft uw coach ook geen beschikking meer over het eerder gemaakte huiswerk of de eerder gegeven feedback. We vragen uw begrip hiervoor.

Mocht u geen gebruik meer willen maken van de cursus, dan kunt u dat laten weten door te reageren via het contactformulier op deze website. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met:

  • Loes Verschragen, telefoon 072 527 03 90 (projectleider DementieOnline)
  • Johan Smal, telefoon 072 527 03 90 (coördinator DementieOnline)