Hoe verloopt het contact tussen coach en cursist?

Hoe is de wisselwerking tussen mantelzorger en coach eigenlijk bij de internetcursus van Dementieonline? Wat vinden cursist en coach hiervan? We vragen het aan cursist Edith en coach Peter Paul Feith. Edith is één van Peter Paul’s cursisten.

Is er voldoende persoonlijk en warm contact mogelijk via internet?

Peter Paul heeft nu bijna zes jaar ervaring als digitale coach. Peter Paul: 'Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen het contact prettig en open te noemen is. Natuurlijk is er in het begin sprake van aftasten van beide kanten. Als coach laat je zien oprecht belangstelling te hebben, te weten waar vaak de problemen liggen en ga je af en toe eens buiten de kaders van de cursus om aansluiting te vinden.Vaak groeit de kwaliteit van het contact na één of twee lessen.'

'Dit heeft natuurlijk ook direct te maken met het zeer persoonlijke en vaak emotionele karakter van de onderwerpen rondom de zorg van een naaste met dementie. Soms blijft de klik uit, bijvoorbeeld omdat de cursist er moeite mee heeft via internet aan een ‘wildvreemde’ het achterste van zijn tong te laten zien. Ook kan het zijn dat de inhoud van de cursus niet aansluit bij de verwachtingen van de mantelzorger. Meestal merk je echter dat de mantelzorger het prettig vindt om eens uit te kunnen spreken wat er hem of haar dwars zit. Om erkenning te krijgen voor de belasting die de zorg met zich meebrengt en te merken dat er naar je wordt geluisterd door iemand die de problemen herkend en begrijpt.'

Edith, hoe heb jij het contact met je coach ervaren?

Edith: 'In het begin vond ik het wel raar om aan een onbekende de situatie en mijn gevoelens toe te vertrouwen. Ik ben ook niet iemand die zo snel een ander in vertrouwen neemt. Na de eerste feedback merkte ik echter dat het juist heel prettig is om je gevoelens op te schrijven en voor te leggen aan je digitale coach. Het is vertrouwd en toch anoniem en gek genoeg voor mij juist makkelijker dan wanneer je met iemand aan tafel zit. Je leert op die manier ook dat het eigenlijk helemaal niet zo eng is om je gevoelens op tafel te leggen. Hier heb ik nu in het dagelijks leven ook voordeel van. Wat ik vroeger als ‘gezeur’ maar liever inslikte, durf ik nu veel vaker wel op tafel te gooien. Dit lucht best op.'

Kan het contact ook na de cursus worden behouden?

Peter Paul: 'De cursus blijft altijd ter beschikking van de mantelzorger. Op de achtergrond zal ook de coach als praatpaal bereikbaar blijven. Vaak gebeurt het dat cursisten na verloop van tijd nog eens een mailtje sturen om hun hart te luchten of te vertellen hoe het nu gaat. Je merkt dan dat er toch een band is ontstaan en mensen het fijn vinden om leuke en minder leuke dingen met je te delen.'

Edith vult aan: 'Ik heb na afloop van de cursus nog vaak even zitten bladeren in de lessen. Er komen steeds nieuwe veranderingen op je af, in de cursus vind je zo ook steeds nieuwe punten, waar je in een eerdere fase niet eens zo zeer aandacht aan hebt besteed. Ik heb hierover ook na de cursus nog contact met mijn coach gehad. Het was fijn om weer even over deze dingen te kunnen overleggen en mijn hart te luchten.'

Klik hier voor meer informatie over de cursus.