Verschillende soorten lotgenotencontact

Veel mantelzorgers van mensen met dementie hebben behoefte aan contact met andere mantelzorgers. Bijvoorbeeld voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Anderen om hen heen weten niet precies wat hij/zij als mantelzorger meemaakt. Voor emotionele steun kunnen zij niet altijd bij familie of vrienden terecht of men wil niet altijd een beroep op hen doen. Bovendien: niemand begrijpt hen beter dan lotgenoten.

Lotgenotencontact betekent:

  • Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten.
  • Je verhaal kunnen vertellen aan mensen die  er voor open staan.
  • Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens (b.v. eenzaamheid of onzekerheid). Men vindt herkenning, erkenning, begrip, saamhorigheid en bemoediging.
  • Tips uitwisselen, over b.v. de zorg, mogelijkheden om extra hulp te krijgen, etc.
  • Vertellen of van elkaar leren hoe om te gaan met dementie.

Waar kunnen mantelzorgers terecht voor lotgenotencontact?

  • Veel mantelzorgers nemen deel, ook om die reden, aan de mantelzorgcursus ‘omgaan met dementie voor mantelzorgers’ o.a. bij Geriant, vaak op advies van de casemanager.
  • Vanuit Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl) zijn er in diverse regio’s lotgenotengroepen waar mantelzorgers zich bij aan kunnen sluiten. Eén keer in de maand komt de groep bij elkaar  en onder leiding van ervaren begeleiders wordt er gepraat, ervaringen uitgewisseld, emoties gedeeld en gerelativeerd.
  • Er zijn ook mantelzorgers die bewust niet deelnemen aan de cursus of de lotgenotengroep, omdat zij daar geen behoefte aan hebben, omdat ze het zelf willen verwerken, omdat ze niet geconfronteerd willen worden met problemen van anderen, omdat ze niet altijd alleen maar over dementie willen praten, of omdat ze hun verhaal bij iemand anders kwijt kunnen.
  • Mantelzorgers kunnen ook terecht in het Alzheimer Café (of Salon, Theehuis, Trefpunt). Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. Kijk op www.alzheimer-nederland.nl om het Alzheimer Café in jouw buurt te vinden.
  • In sommige regio’s zijn er speciale lotgenotenbijeenkomsten voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie. Vaak ligt hun problematiek op een ander vlak dan de oudere mantelzorgers en vinden zij om die reden niet altijd de aansluiting in de bestaande Alzheimer Cafés.