Veranderende relaties bij dementie

Wanneer iemand dementie krijgt, dan verandert het gedrag van diegene vaak. Bij de één wat heftiger als bij de ander. Hierdoor veranderen ook de relaties die de persoon met dementie heeft. Vooral de partner en de kinderen zullen hier veel van merken. Hoe ervaren mensen met dementie dit en wat maken de partner en de kinderen door? DementieOnline zet de verschillende perspectieven op een rij. Deze maand de manieren waarop degene met dementie relatieveranderingen mee maakt. 

Het besef
De mate waarin de persoon met dementie relatieveranderingen ervaart, is deels afhankelijk van de mate waarin iemand besef heeft van de veranderingen. Daarnaast speelt ook mee hoe goed er in de omgeving met de problemen om wordt gegaan. Als iemand geen besef heeft van geheugenproblemen en er in de omgeving goed mee om wordt gegaan, zal iemand met dementie zelf misschien geen relatieverandering bemerken. Ondanks dat deze er wel degelijk is vanuit de optiek van de omgeving. Wanneer iemand het wel beseft en er wordt niet handig mee omgegaan in de omgeving, kan de persoon met dementie wel van relatieveranderingen spreken.

Zelfredzaamheid
De persoon met dementie heeft meer hulp nodig. Door de afname van deze zelfredzaamheid en autonomie en het daarbijkomende gevoel van eigenwaarde, krijgt de persoon met dementie steeds meer de neiging om het juist zelf te willen doen. Dit kan voor spanningen zorgen aangezien de behoefte aan eigen regie blijft bestaan. 

Verschuivende verhoudingen
Verhoudingen tussen de persoon met dementie en de partner en kinderen verschuiven. Waar de relatie voorheen gelijkwaardig was of waar de ouder boven het kind stond, is dat nu vaak andersom. Dat brengt bepaalde spanningen met zich mee. “Ik wil niet als kind behandeld worden.” versus “Ja, maar ik wil je alleen maar helpen."

Ontzien
Wat betreft de kinderen speelt nog een ander aspect: een ouder zorgt voor zijn kind en niet andersom. Ouders hebben daardoor de neiging om hun kinderen niet met hun problemen te willen opzadelen en hen te willen ontzien. “Ze hebben het al zo druk met hun leven.” Ze willen hen niet  belasten. Dit speelt ook voor de partner van degene met dementie vaak een grote rol.

In de het volgende artikel over verandere relaties bespreken we het perspectief van de partner. In de cursus van DementieOnline leert u hoe u als mantelzorger kunt omgaan met veranderende relaties.