DementieOnline geeft tips voor zorg op afstand

Regelmatig nemen er mantelzorgers deel aan DementieOnline die op afstand wonen van de persoon met dementie. Vaak zijn dit kinderen van iemand met dementie. Het meemaken van dementie bij een ouder is zeer ingrijpend. Gedurende het proces is er vaak sprake van een rolomkering: Het kind gaat steeds meer voor de ouder zorgen in plaats van andersom. Dit wordt vaak met veel liefde en respect gedaan. Echter, kinderen die op afstand wonen zijn minder in staat om hun ouder(s) praktisch bij te staan. Dit brengt extra moeilijkheden met zich mee, die niet of minder worden ervaren door kinderen die in de buurt wonen van hun ouder(s). Schuldgevoelens staan hierbij vaak centraal.

Schuldgevoel

Als kind kun je je regelmatig schuldig voelen op momenten dat je er niet kan zijn voor je ouder(s). Je krijgt het gevoel dat je hem of haar in de steek laat. Je kan continue het gevoel hebben dat je tekort schiet en dat je een slechte zoon of dochter bent. En die gedachte is moeilijk te verdragen. Je kan je ook schuldig voelen ten opzichte van een andere ouder, broer of zus die wel meer in de buurt woont en daardoor logischerwijs het leeuwendeel van de praktische ondersteuning en zorg op zijn of haar bordje krijgt.

Niet-helpende gedachten

Vaak spelen niet-helpende gedachten een rol: “Een goede dochter/zoon moet altijd meteen klaar staan voor zijn ouder(s).'', “Niemand kan zo goed voor mijn ouders zorgen als ik.” en “Ik doe het niet goed genoeg.” Bij deze gedachten valt onder andere het woordje ‘moeten’ op. Van wie moet dit? Waarschijnlijk van jezelf, want niemand kan je hiertoe verplichten. Wat zou het voor je betekenen als jij niet meteen voor je ouder(s) klaar staat en hun voldoende kan verzorgen? Waarschijnlijk ligt er een onderliggende ‘assumptie’ aan ten grondslag: “Als ik mijn ouder(s) niet goed verzorg, dan zegt dit over mij / dan ben ik …” Probeer dit eens aan te vullen voor jezelf. Vind je jezelf dan bijvoorbeeld een slechte dochter/zoon? En vraag jezelf vervolgens af of deze gedachte klopt. Ben jij een slechte dochter/zoon? Welke eigenschappen heeft een slechte (en goede) dochter/zoon eigenlijk? Voldoe jij aan dit profiel?

Eigen verwachtingen

Het is natuurlijk de vraag of je een slechte dochter/zoon bent als je je ouder niet dagelijks kunt bezoeken. Het zijn vaak je eigen verwachtingen waaraan je niet voldoet. Je lijkt hoge eisen te stellen aan jezelf. Deze zijn waarschijnlijk zo hoog, dat je deze nooit kunt behalen en daardoor steeds het gevoel krijgt te kort te schieten of het niet goed genoeg te doen. Je kunt immers niet 24 uur per dag, 7 dagen per week voor hem of haar klaar staan. Je kunt niet je eigen leven aan de kant schuiven en weer bij je ouder(s) intrekken. Je dient een balans te vinden tussen er zijn voor je ouder(s) en je eigen leven.

Cursus DementieOnline

Tijdens de cursus wordt er uitgebreid op de gevoelsmatige kant van het mantelzorgproces in gegaan. Wanneer er schuldgevoelens spelen, worden deze samen goed onder de loep genomen en kritisch bevraagd. Niet-helpende gedachten worden vervangen door meer helpende en realistische gedachten, waardoor het makkelijker wordt om met de situatie om te gaan.

Andere tips zijn:

  • Het bespreken van je schuldgevoel met je ouder en andere naasten en mantelzorgers.
  • Bedenk je dat je op veel manieren van betekenis kunt zijn. Ondanks dat de praktische ondersteuning lastig is, kun je er juist wel zijn om je ouder(s) emotioneel te ondersteunen. Een regelmatig telefoongesprek kan van grote waarde zijn.

Geïnteresseerd in de cursus van DementieOnline? Bekijk de inhoud van de internetcursus DementieOnline