Tips voor tijdens de zomerperiode

Veel mensen zien uit naar de zomer, mooi weer, lange avonden en vakantie. Voor veel mensen, die ten gevolge van de dementie, afhankelijk zijn van hulpverleners en vrijwilligers een periode met veel veranderingen.  Want juist in de zomer liggen veel activiteiten en vrijwilligersondersteuning stil. En ook de vertrouwde medewerkers van thuiszorg en dagbesteding plannen in deze periode vakantie. Hoe kan je als naaste met de veranderingen in de zomerperiode omgaan? 

  • Een voordehand liggend advies, waar je niet altijd invloed op hebt , is het plannen van je eigen vakantie. Plan als het mogelijk is vakantie buiten deze hectische zomerperiode om. Het organiseren van vervangende mantelzorg buiten de drukke zomerperiode is vaak makkelijker.
  • Maak als betrokken mantelzorgers met elkaar een vakantieplanning. Probeer de vakanties wat te spreiden.
  • Begin al vroegtijdig met het organiseren van vervangende hulp voor uw partner / familielid. Vooral als u zelf op vakantie gaat is het geruststellend te weten dat de zorg thuis geregeld is. Inventariseer bij de betrokken hulpverleners en vrijwilligers of zij vakantieplannen hebben. Zijn er mogelijkheden om zorg thuis en dagbesteding uit te breiden.
  • Veelal geven vrienden en kennissen aan dat zij hulp willen bieden. Maak gebruik van dit aanbod; ook in de zomerperiode.
  • In de zomerperiode hebben studenten van zorg- en welzijnsopleidingen vakantie. Zij kunnen ook gevraagd worden voor ondersteuning in de thuissituatie en het ondernemen van activiteiten.
  • In de zomer worden veel andere activiteiten georganiseerd. Vaak ook activiteiten dicht bij huis. Bij de VVV is een activiteitenkrant verkrijgbaar.
  • Probeer grote veranderingen, zoals de start van thuiszorg of dagbesteding, zo mogelijk buiten de zomerperiode om op te starten.