Tips bij oriëntatie en overzichtsproblemen

Kenmerkend voor dementie zijn de problemen in de oriëntatie. Veelal in tijd, maar ook in plaats en persoon. Hierdoor verliezen mensen met dementie overzicht en lukt het plannen en organiseren van het eigen leven minder goed. Vaak zoeken mensen zelf oplossingen; denk aan gebruik van losse briefjes. Vaak maakt dit de problemen in het dagelijks leven nog groter.

Hulpmiddelen

Welke hulpmiddelen kunnen mensen met dementie wel gebruiken om zo zelfstandig mogelijk het leven te blijven organiseren? Er is geen eenduidig advies, wat voor iedereen van toepassing is. Voor iedere cliënt geldt: uitproberen wat wel en niet werkt. Deze tips gaan in op het gebruik van een planbord in combinatie met kalender en klok. Als degene met dementie al gewend is om met een tablet te werken, kan de tablet ook als alternatief gekozen worden.

  • Gebruik een planbord of whiteboard. Maak gebruik van een whiteboard waar geen standaard weekverdeling op staat. Veel mensen met dementie hebben geen overzicht meer over de gehele week, maar alleen over één of soms enkele dagen. Gebruik een rustige lay-out op het whiteboard. Schrijf met blauwe of zwarte stift. Geen rood of groen; dit is minder goed leesbaar. Schrijf de afspraken van de dag op het whiteboard aan de hand van de agenda. Doe dit op een vast moment; bijvoorbeeld na het ontbijt. Als een afspraak geweest is kunt u deze doorstrepen. Kijk samen regelmatig op het whiteboard, ook als u als mantelzorger weet dat er geen afspraken zijn. Probeer een routine in te bouwen, waarbij het gebruik van het planbord een gewoonte wordt. Schrijf ook de dagelijks terugkerende activiteiten op, zoals de maaltijden en bewegen.
  • Voor mensen met dementie is een klok met dag- en datumaanduiding beschikbaar. Deze kan aangeschaft worden via een thuiszorgwinkel of de website www.datumklokken.nl. Hang de klok naast de klok die de cliënt veel gebruikt. 
  • Alle veranderingen vragen tijd, ook en juist voor mensen met dementie. Advies: voer niet te veel veranderingen in één keer door. Probeer iedere verandering in ieder geval twee weken uit, alvorens wijzigingen door te voeren.

Algemeen
Hang de hulpmiddelen altijd op een centrale plek in de kamer op. Daar waar degene met dementie vaak naar kijkt. Hang de hulpmiddelen naast elkaar op, zodat ze makkelijk met elkaar verbonden kunnen worden.