Overbelasting mantelzorgers van mensen met dementie

Mantelzorgers helpen hun naaste vaak uit liefde. U vindt het vanzelfsprekend de zorg op u te nemen. Misschien krijgt u hulp van andere familieleden of bekenden. Samen of alleen lukt het u goed om voor uw naaste te zorgen. Maar zorgen voor iemand met dementie vraagt wél veel van een mantelzorger. 

Veel mantelzorgers hebben vragen over de zorg. Sommigen hebben het gevoel geen ‘eigen leven’ meer te hebben. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers van mensen met dementie regelmatig problemen of knelpunten ervaren (Nivel/Alzheimer Nederland, 2007). Misschien herkent u dat wel.  

Voorbeelden van problemen of knelpunten:

 • Moeite met veranderingen in het gedrag van uw naaste met dementie
 • Moeite met (het uiten van) uw eigen emoties
 • Lastig om beslissingen te nemen voor uw naaste met dementie
 • Minder contact met vrienden, familie en kennissen
 • Niet weten wat te doen als uw naaste bang, boos of in de war is
 • Zelf erg vermoeid zijn
 • Geen tijd voor uw eigen behoeften
 • Te weinig informatie over dementie, de verschijnselen, het verloop en beschikbare hulp
 • Als mantelzorger niet alle zorg kunnen bieden die nodig is
 • Schuldgevoel bij het overdragen van zorg aan anderen

Aanpak van problemen

Herkent u bovengenoemde problemen? Of heeft u vragen over dementie en mantelzorg? Het is belangrijk om hier aandacht aan te geven. Anders kunt u misschien overbelast raken. En dat is niet de bedoeling. U hoeft het namelijk niet allemaal alleen te doen of op te lossen. Hoe kunt u (eventuele) problemen aanpakken:

 • Op deze site vindt u verschillende tips voor mantelzorgers van mensen met dementie. Deze tips kunnen u helpen bij de zorg voor uw naaste.
 • Met de DementieOnline test kunt u checken of u nog in balans bent en voldoende grip heeft op de situatie. Besteedt u nog voldoende aandacht aan uzelf? Als u goed in uw vel zit, lukt de zorg voor uw naaste nog beter.
 • De internetcursus DementieOnline helpt u bij het leren omgaan met de dementie en de aanpak van eventuele problemen. U leert nieuwe vaardigheden, krijgt meer inzicht in de dementie, in uzelf en uw naaste. Zo krijgt u meer grip op de situatie.

Aanmelden cursus