Privacyverklaring

Gegevens voor aanmelding 

Als u besluit uzelf aan te melden voor deelname aan DementieOnline, dan verzoeken wij u een aantal vragen in te vullen voordat u van start kunt gaan. We vragen bijvoorbeeld naar uw naam en adres zodat we u een factuur voor deelname kunnen sturen. 

Vragen over persoonlijke situatie                                 

Om een eerste beeld te krijgen van de situatie rond de mantelzorg, stellen we tevens een aantal vragen over uw naaste, de dementie en uw onderlinge relatie. Wanneer u deze vragen liever niet beantwoord kunt u ze gewoon overslaan. 

Inzage in uw informatie

Tijdens deelname aan DementieOnline kunt u opdrachten maken, een zorgdagboek bijhouden en voert u correspondentie met een digitale coach. DementieOnline bewaart deze informatie. Daarbij houden wij ons aan wet- en regelgeving inzake waarborging van uw privacy en over dossiervoering. Het gaat daarbij om de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst. Eén van die wettelijke regels geeft aan dat u recht heeft op inzage in de gegevens die wij over u bewaren.

We bewaren de informatie niet alleen omdat wet- en regelgeving dat aan ons opleggen. We doen het ook om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens uw deelname aan DementieOnline. Alleen uw digitale coach of diens vervanger heeft inzage in uw gegevens. Deze digitale coaches zijn gehouden aan het medisch geheim. Het zijn wettelijk erkende en geregistreerde professionals, opgeleid tot psycholoog of casemanager dementie (diploma hbo-V, universitaire studie of gelijkwaardig).

Geheimhoudingsplicht

Daarnaast heeft onze financieel medewerker toegang tot uw adresgegevens. Ook deze heeft geheimhoudingsplicht. Overigens heeft de financieel medewerker uitsluitend toegang tot die gegevens die nodig zijn voor verzending van de factuur voor deelname. Alle informatie die u met uw digitale coach uitwisselt, is niet voor de financieel medewerker in te zien. 

Wij verstrekken geen inhoudelijke informatie aan uw zorgverzekeraar. Soms worden gegevens gebruikt voor statistische doeleinden. Dat gebeurt uitsluitend met anoniem gemaakte gegevens. U bent daar als individu niet meer in te herkennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overzicht waarin het aantal deelnemers per digitale coach staat, zonder namen of andere persoonlijke informatie.